ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု

အတွေ့အကြုံရှိသော အရည်အသွေးအာမခံအဖွဲ့

အကြိုရောင်းချမှု- ပြည့်စုံ/ စွမ်းဆောင်ရည် အရည်အသွေး အာမခံချက်/ အရည်အသွေး လက်မှတ်များ/ လက်ငင်း ကိုးကားခြင်း။

ရောင်းချမှု- အွန်လိုင်းအမှာစာ စီမံခန့်ခွဲမှု/ အချိန်မှန် ပို့ဆောင်ခြင်း။

ရောင်းချပြီးနောက်- ဝန်ဆောင်မှုအာမခံ/ အထူးကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့